Garantie

De garantietermijn van uw keuken, interieur, apparaten, werkblad en accessoires is afhankelijk van de desbetreffende fabrikant en leverancier.

Mereno produceert keukens en interieur en hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
Wij geven 5 jaar garantie op het goed functioneren en op de verwerkingskwaliteit van door ons
geproduceerde meubelen.
De wettelijke garantietermijnen beginnen op de dag van de facturering.
Voorwaarde voor de garantie is een deugdelijk gebruik volgens de voorschriften en een goed
onderhoud van het meubel.
De garantie heeft betrekking op gebreken, die optreden door materiaal- en/of productiefouten.
De gebreken worden verholpen door reparatie of vervanging van de defecte onderdelen.
Montage- en reiskosten zijn niet inbegrepen in de garantie.

Voor niet door ons geproduceerde goederen gelden de door de betreffende leverancier  aangegeven garantierichtlijnen. De garantie wordt overgenomen door de leveranciers.
In veel gevallen moet de apparatuur zelf gemeld worden bij de fabrikant in verband met de garantie en/of verlengde garantie.

Schade die ontstaat door verkeerde montage, reiniging, onderhoud en gebruik van de
meubelen is uitgesloten van garantie. Verdergaande claims, ook voor vervanging van een
gevolg- of vervolgschade worden uitgesloten.

Hout is een stuk gegroeide natuur. Hout en fineren mogen niet aan extreem droge of vochtige lucht
worden blootgesteld. De voor meubels gebruikte materialen zijn geschikt voor een relatieve
luchtvochtigheid van 45-65%. Het klimaat kan door ventilatie of met behulp van luchtbevochtigers
worden aangepast, om beschadigingen zoals bijv. scheurtjes of uitzetten door vochtigheid te
vermijden.
Boomstammen, die tot massief hout of fineren worden verwerkt, zijn altijd zeer verschillend in kleur en structuur. Door de groei beïnvloede kleur- en structuurverschillen zullen altijd blijven bestaan. Zelfs bij delen uit één stam kunnen afwijkingen niet vermeden worden. Bij sommige houtsoorten komen deze kleurverschillen extra tot uitdrukking.
Ook na de verwerking werkt het hout. Afhankelijk van lichtinwerking en de houtsoort kunnen er dan ook nog kleurverschillen optreden. Deze natuurlijke en leeftijdsonderhevige veranderingen zijn kenmerken van echt hout. Bij naleveringen en leveringen “volgens kleurmonster” kunnen dan ook afwijkingen optreden. Bij de combinatie van massief hout en fineer, alsook bij gelakte delen kunnen tevens kleurafwijkingen optreden. Deze afwijkingen zullen getolereerd moeten worden en zijn geen reden tot reclamaties.