Privacyverklaring

Inleiding


In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar en waarom uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.


Omschrijving bedrijf


U leest op dit moment de privacyverklaring van Mennen Keukens + Interieurs. Mennen Keukens + Interieurs is een keuken- en interieurzaak. Wij specialiseren ons in het op maat maken van een keuken of interieur. In onze showroom in Liessel zijn onze adviseurs werkzaam, die u kunnen adviseren over het aanschaffen van een nieuwe keuken of interieur.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Mennen Keukens + Interieurs verwerkt worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Mennen Keukens + Interieurs, neem dan gerust contact op!


Doel gegevens


Mennen keukens + Interieurs verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– Adres en woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Mennen Keukens + Interieurs verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden:
– Het maken van een afspraak
– Het opstellen van een offerte
– Het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst
– Marketingdoeleinden

Ook wanneer u via het contactformulier op onze website uw gegevens invult, zullen deze bij ons terecht komen. Daarnaast blijven uw gegevens bij ons bekend om u te helpen met services, nabestellingen of losse onderdelen die u wilt bestellen. Uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer, woonadres/afleveradres en e-mailadres worden in deze gevallen van u gevraagd.
Google Analytics verzamelt gegevens via onze website om deze te verbeteren. We gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar het bijhouden van uw handelingen op de website.
De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst.


Ontvangers gegevens


De gegevens die Mennen Keukens + Interieurs verwerkt kunnen gedeeld worden met verschillende partijen. Deze zijn met uiterste zorg geselecteerd door Mennen Keukens + Interieurs.
Ten eerste kunnen alle gegevens die Mennen Keukens + Interieurs gebruikt, ook worden gebruikt door Mereno. Mereno is de producent van de keukens en interieurs, die geleverd worden aan ons. Mennen Keukens + Interieurs en Mereno hebben dezelfde eigenaren, wel zijn het twee verschillende BV’s.
Alle benodigde gegevens worden verwerkt in een programma van het Microsoft Office pakket en opgeslagen op onze servers[1]. Ook gebruiken wij een extern mailingsysteem om e-mailberichten naar u te kunnen sturen.
De website en back-ups van de website worden gehost bij NoBears. Gegevens die u achterlaat op de website van Mennen Keukens + Interieurs worden ook op de servers van NoBears opgeslagen.
Leveranciers van apparatuur, bladen en dergelijke ontvangen persoonsgegevens wanneer er een service moet worden uitgevoerd.
Indien wij uw project ontzorgen delen wij ook uw gegevens met betrokkenen zoals een loodgieter, tegelzetter en/of stucadoor. Wij delen ook uw gegevens met een landelijke afvalverwerker welke na de montage uw montageafval aan huis komt ophalen.
Ook worden er intern printers gebruikt. Printers hebben een harde schrijf en besturingssysteem, waardoor ook hierop gegevens worden verwerkt.
Daarnaast gebruiken wij een programma om onze financiële administratie in te verwerken. Ook deze gegevens worden opgeslagen op onze servers.
Met derden wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, er wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Mennen Keukens + Interieurs met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Mennen Keukens + Interieurs behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mennen Keukens + Interieurs dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mennen Keukens + Interieurs te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Opslag periode


Uw gegevens worden voor langere tijd verwerkt door Mennen Keukens + Interieurs, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven en mailings
Uw gegevens worden opgeslagen in ons orderprogramma op onze servers en een extern e-mailprogramma. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onder de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@mennenkeukens.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Mennen Keukens + Interieurs via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, en dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bepaalt zelf hoelang deze gegevens worden opgeslagen.

Agenda
Een afspraak met iemand van Mennen Keukens + Interieurs wordt opgeslagen in onze agenda. Deze gegevens worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken

Offerte
Een offerte zal bij ons worden opgeslagen in het orderprogramma op onze server. Deze gegevens worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken of tot wanneer er om annulering wordt gevraagd vanuit de klant.

Order
Wanneer u een aankoop bij ons doet, zullen de gegevens hiervan op worden geslagen op de server en in ons orderprogramma. Deze gegevens worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken.


Rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Mennen Keukens + Interieurs via f.nooijen@mereno.nl of via telefoonnummer 077-3998850. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak te maken bij Mennen Keukens + Interieurs. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Verzoeken zullen binnen de wettelijke termijn in behandeling worden genomen.

 

Verplichte gegevens


Mennen Keukens + Interieurs verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Mennen Keukens + Interieurs. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Indien er geen gerechtvaardigd belang is, zullen wij altijd eerst om uw toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mennen Keukens + Interieurs de betreffende dienst niet aanbieden.


Beveiliging


Mennen Keukens + Interieurs neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Mennen Keukens + Interieurs beperkt de toegang voor onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden.
Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de AVG (Verordening (EU) 2016/679).

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Mennen Keukens B.V. | Info@mennenkeukens.nl | 0493-342583 | Hoofdstraat 23 | 5757 AJ | Liessel | Btw. Nr. NL815033746B01| KVK Nr. 12059408


[1] Alle gegevens worden opgeslagen op zowel de server van Mennen Keukens + Interieurs als Mereno. Mereno draagt zorg voor de fabricage van onze keukens.